Ugovori o radu članova uprave i prava koja proistječu iz njih

Zakon o trgovačkim društvima regulirao je da je uprava ta koja vodi poslove društva i zastupa društvo. Međutim, te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van njega što nam je vrlo dobro poznato budući da postoji veliki broj tvrtki bez zaposlenih koje legalno nastupaju na tržištu. Članovi uprave koji nisu zaposleni u društvu ne trebaju čak niti plaćati obvezne doprinose ukoliko su osigurani po nekoj drugoj osnovi, npr. zaposleni su u drugom društvu.
Ako je netko zaposlen kao član uprave ne znači da istovremeno ima ovlaštenja obavljati i ostale poslove iz djelatnosti društva – npr. raditi u trgovini, voziti kombi itd. Zakon o radu ipak daje mogućnosti da se i takva mogućnost regulira posebnim napomenama u ugovoru o radu, odnosno proširi se domena poslova koje obavlja član uprave.
Ukoliko član uprave sklopi ugovor o radu, u tom slučaju se na taj ugovor o radu ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini. Dakle, članu uprave se ugovor o radu može otkazati bez razloga iz članka 115. i 116. Zakona o radu.
Sva prava članova uprave reguliraju se isključivo ugovorom o radu ili menadžerskim ugovorom.
Međutim, praktično je ne sklopiti ugovor s članom uprave isključivo za radno mjesto člana uprave, posebice to vrijedi za male tvrtke, budući da vlasnik/član uprave ionako obavlja te poslove. Posebice je to važno u slučajevima kada član uprave odlazi iz društva ili više ne želi ili ne može biti zaposlenik i zaposli se primjerice u nekom drugom društvu. Pravna regulativa u tom slučaju Vam ukida određena prava kao nezaposlenome, nemate pravo na otpremninu i otkazni rok (ukoliko iste niste regulirali ugovorom o radu) te dolazi do komplikacija na trgovačkom sudu gdje se morate odjaviti kao član uprave te pronaći novu osobu koja će zastupati društvo. Dakle, praktičnije je obavljati dužnost člana uprave prema Zakonu o trgovačkim društvima, a istovremeno biti zaposlen kao npr. komercijalist ili vozač.
Često zanemarimo ove sitne detalje kada otvaramo vlastitu tvrtku, no Zakoni kriju mnoge male zamke koje nisu zanemarive ukoliko uzmemo u obzir porezni aspekt ovakvih događaja gdje se možemo nepotrebno izložiti ili slučajno napraviti grešku u koracima koja naknadno izazove određene probleme i postupke koji nam zagorčavaju život. U obzir svakako treba uzeti i činjenicu da država nema razumijevanja za naše nepoznavanje i nesnalaženje u zakonima.

Ugovori o radu članova uprave i prava koja proistječu iz njih