Reinvestirana dobit za 2015. godinu

Sukladno Zakonu o porezu na dobit, reinvestirana dobit još uvijek je jedna od opcija za smanjenje porezne osnovice, međutim, po znatno izmijenjenim uvjetima.
Naime, izmjenama Zakona, reinvestiranu dobit definira se kao ostvarenu dobit poreznog razdoblja iskorištenu za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima, a koja je jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona.
S obzirom da su ostale odredbe, a koje se odnose na rokove i potrebnu dokumentaciju ostale iste, u članku se njima nećemo posebno baviti.
Ono što je u novim odredbama ključno je investicija u dugotrajnu imovinu. Da bi se ostvarilo pravo na poreznu olakšicu, investicija mora zadovoljavati slijedeće uvjete:
Nabavna vrijednost mora odgovarati tržišnim uvjetima (nabava po tržišnoj cijeni)
Imovina mora tijekom godine biti stavljena u upotrebu pa trebaju postojati dokazi da se nabavljena imovina stvarno i koristi u poslovanju
Ulaganje mora biti iskazano u poslovnim knjigama
Amortizacija (trošak) mora biti u cijelosti porezno priznati trošak (npr. nabava automobila za osobni prijevoz u ovom slučaju se ne smatra investicijom – osim u slučaju poduzetnika koji osobna vozila koriste kao sredstvo poslovanja kao npr. taksi, auto škola itd.)
Ulaganje u apartmane i kuće za odmor trebalo bi biti priznato kao porezna olakšica ukoliko prihodi od izdavanja istih dostignu ili prijeđu 5% vrijednosti ulaganja kao što nam je poznato po drugim poreznim odredbama. Sitan inventar je dugotrajna imovina (male vrijednosti) čiji trošak nabave ne prelazi 3.500,00 kn i u cijelosti je porezno priznati trošak pa se dakle i nabava sitnog inventara može iskoristiti kao porezna olakšica.
Važno je napomenuti i da vrijednost investicije ne uključuje iznos PDV-a ukoliko je poduzetnik obveznik PDV-a i koristi taj PDV kao pretporez.
Dodatan zahtjev poduzetniku je da ne smije smanjiti broj zaposlenika najmanje dvije godine od godine ulaganja pa, dakle, ako koristi olakšicu u 2015. Godini, mora održati broj zaposlenih koji ima na dan 01.01.2015. sve do 31.12.2017.
Poduzetnici koji već koriste ulaganja u dugotrajnu imovinu kao olakšicu, prema Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja, ne mogu koristiti olakšicu i po ovoj osnovi.
Vjerujemo kako će nove Zakonske odredbe smanjiti interes za korištenjem ove porezne olakšice što je očito i namjera države koja se osjećala zakinutom za solidan iznos poreza na dobit. No, ukoliko ste sigurni u svoje poslovanje i investirate, vrijedi ju iskoristiti. Prije konačne odluke, svakako se savjetujte sa stručnjacima u ovom području!

Reinvestirana dobit za 2015. godinu