Predaja izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

Mnoge je iznenadila vijest koja je objavljena samo dva dana prije roka za predaju naših prvih, novih OPZ-STAT izvješća, a koja je odgodila podnošenje na neobično dugačak rok.
Odlukom novog ministra financija, potpisan je i na objavu poslan Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi. Objava predmetnog pravilnika izašla je u Narodnim novinama u petak 19. veljače 2016., sa stupanjem na snagu dan nakon objave. Predmetnim pravilnikom rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. pomaknut je na 1. rujan 2016. Dakle, da ne bude zabune, statistička izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan 31.12.2015., 31.3.2016. i 30.6.2016. dostavljaju se Poreznoj upravi na Obrascu OPZ-STAT-1 i potrebno ih je predati, ali je rok za isto produžen. Obrazac se može podnositi i prije navedenog roka i preporuka je da poduzetnici ipak isto što prije obave kako ne bi zaboravili na tu obvezu.
Javna objava ove Odluke ministra dala je naslutiti da Ministarstvo smatra da velika većina poduzetnika još nije spremna predavati ove obrasce pa se zato poziva obveznike podnošenja da do novoga roka prilagode svoje programe i evidencije radi ispunjavanja zakonske obveze podnošenja predmetnog Obrasca.
No, možda pravi razlozi odgode leže u činjenici da bi Porezna uprava dobila ogroman ulaz novih podataka, a koje vjerojatno nema tko obraditi ili se ne zna što će se s istima raditi. Ideja obrasca je bila da država ima evidenciju o nenaplaćenim potraživanjima kako bi mogla umjesto poduzetnika vršiti naplatu poreznih davanja i tako “olakšati” poduzetnicima koji imaju problema s naplatom i zbog toga imaju problema i s plaćanjem poreznih davanja, prije svega poreza na dodanu vrijednost. Ideja je dobra, iako postoji bojazan poduzetnika o skrivenim namjerama Porezne uprave, pa postoji sumnja da će državi biti bitno samo naplatiti svoj dio „kolača“ i da će plaćanja ostatka obveza biti nebitno, ukoliko su se zadovoljili apetiti države. Također, ne treba zanemariti činjenicu da je došlo do promjene vlasti i da unatoč najavama ministra da neće mijenjati porezni sustav u prvoj godini mandata, možemo očekivati promjene u narednim godinama, pa bi tako i famozni OPZ-STAT mogao doživjeti promjene pa i nestati.

Predaja izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima