Poslovno, porezno i računovodstveno savjetovanje

Društvo Medicom d.o.o. usavršilo se za unapređivanje organizacijskih i projektnih rješenja za mikro, malo i srednje poduzetništvo te praćenje klijenata kroz projekte, pri pokretanju poslovanja, kroz promjene zakonskog okvira ili poslovne događaje koje se za poduzetnike mogu dogoditi i oko kojih im treba stručni savjet.

Porezno savjetovanje pružamo s područja primjene raznih poreznih propisa – Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona i drugih propisa koji su vezani za poreznu problematiku, a za klijenta možemo obaviti i poreznu kontrolu. Usluge savjetovanja pružaju ovlašteni revizori, ali tvrtka posjeduje i mogućnost angažmana ovlaštenog poreznog savjetnika prema Zakonu o poreznom savjetništvu, koji klijenta može zastupati pred poreznim tijelima i u sudskim postupcima.

U sklopu računovodstvenog savjetovanja pružamo usluge tumačenja računovodstvenih standarda – Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (za mala i srednja društva), te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (za velika društva), za klijenta definiramo modele knjiženja raznih poslovnih transakcija, izrađujemo modele poslovnih transakcija kako bi one bile u skladu s računovodstvenim i poreznim standardima i zakonima, definiramo modele u postupku pripajanja, spajanja, odvajanja i sličnih procesa vlasničkog restrukturiranja, pružamo svakodnevno računovodstveno savjetovanje klijenata vezano za ispravno evidentiranje poslovnih promjena te nudimo izradu ili pomoć pri izradi godišnjih financijskih izvještaja.