Porezni tretman troškova za team building

Stiglo nam je proljeće i nakon depresivnog zimskog doba, završnih računa, inventura, početka priprema za ljetnu sezonu, dolaska novih djelatnika itd. sigurno bi bilo lijepo kada bi nas poslodavac počastio jednim finim team buildingom. Ili npr. odveo poslovne partnere na jedan izlet kako bi iskoristio priliku i prezentirao novi proizvod. No, kako se takav trošak tretira?
Ukoliko se ugošćavaju poslovni partneri, radi se o klasičnoj reprezentaciji kod koje od 01. 03.2012. godine nema prava na odbitak pretporeza, a trošak je porezno nepriznat u visini 70% iznosa troška reprezentacije.
No, problem nastaje kada je potrebno knjigovodstveno provesti zaprimljeni račun od organiziranog team buildinga ili više različitih računa (hotelski smještaj, trošak prehrane, trošak agencije i sl.). Problemi proizlaze iz definicije plaće radnika gdje se, osim klasične plaće za rad, istom smatraju i primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu te raznim darovima i ugošćenjima. Ugošćenja bi bila primici u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično.
Dakle, team building koji za svrhu ima isključivo zabavu, razonodu i opuštanje radnika društva predstavlja dohodak u naravi, odnosno plaću radnika te bi na vrijednost primitka (računi) trebalo obračunati sve obvezne doprinose, porez i prirez.
Postoje i opcije kako bismo mogli ipak ublažiti negativne posljedice organizacije takvog događanja pa tako, ukoliko u team building uključimo i poslovne partnere, možemo ga prikazati kao reprezentaciju. Također, možemo dio troškova team buildinga prikazati i kao neoporeziv na ime davanja darova, usluga bez naknade i slično, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 400,00 kn po pojedinom radniku godišnje (dar u naravi).
Najelegantnije je u sklopu team buildinga organizirati seminare o timskom radu, unapređenju prodaje ili nekoj dru- goj tematici od interesa poslodavcu. U tom slučaju troškovi takvog team buildinga ne predstavljaju plaću i bit će u potpunosti porezno priznati izdatak društva budući da se plaćom ne smatra obrazovanje i izobrazba u svezi s djelatnošću poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće.
Izdacima za školovanje i stručno usavršavanje koji predstavljaju porezno priznati izdatak poslodavcu, smatraju se iznosi naknada za tečajeve, seminare, specijalizacije, konferencije, kongrese u tuzemstvu i inozemstvu plaćene pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim odnosno registriranim za obavljanje tih djelatnosti, troškovi prijevoza prigodom upućivanja na i povratka s obrazovanja i izobrazbe i to do visine cijene karata sredstvima javnog prijevoza, troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka te dne- vnice do propisanih neoporezivih iznosa.
Sve u svemu, za mudre uvijek postoji bolje rješenje, samo treba biti kreativan.

Porezni tretman troškova za team building