Per diem dnevnice

Osnovna definicija per diem dnevnice je da je to dnevnica za službena putovanja koja se radnicima isplaćuje iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnošću poslodavca. Važno je napomenuti da za isplatu takve dnevnice moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti, prije svega, da na takvom službenom putovanju obavezno mora postojati noćenje i da isplata ide iz EU sredstava. Upravo broj noćenja određuje koliko per diem dnevnica možemo isplatiti, a ne broj sati provedenih na putovanju kako nas uče hrvatski propisi. Visina per diem dnevnica razlikuje se od zemlje do zemlje u koju se putuje i visina je propisana odlukom koja je objavljena na internetskim stranicama www.ec.europa.eu i ti iznosi redovito se ažuriraju novim podacima.

Per diem dnevnica služi za pokriće smještaja, prehrane, prijevoza i ostalih troškova koji nastaju na službenom putovanju, odnosno radnik u tom slučaju ne dobiva niti mu se posebno plaća smještaj, prehrana niti lokalni prijevoz u mjestu u kojem je dužan službeno boraviti, tj. to sam organizira. Međutim, posebno treba napomenuti da se izdaci za prijevoz do/od destinacije u koju je osoba upućena priznaju na temelju vjerodostojnih isprava i isti ne ulaze u per diem dnevnicu. Ono što je zanimljivo je da za per diem dnevnicu ne treba postojati niti putni nalog već je dovoljna samo isplatnica, međutim, preporučamo da se svojevrsni putni nalozi ipak rade kako bi ostao pisani trag, budući da porezna uprava često nije dovoljno upućena u ovu problematiku te bi mogla tumačiti ovakve isplate na, za poslodavca, nepovoljan način.

Prema čl. 13. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak, per diem dnevnice, prema uvjetima kako je to prethodno opisano, su neoporezive.

Per diem dnevnicu također izvještavamo preko JOPPD obrasca i to do 15. dana u mjesecu protekom mjeseca u kojem je izvršen konačan obračun putnog naloga ili, ako nije isplaćena do toga datuma, do 15. dana u mjesecu protekom mjeseca u kojem je stvarno isplaćena.

Za kraj samo kratki osvrt, u RH još uvijek prevladava uobičajena isplata dnevnica do maksimalnih iznosa kako smo navikli po hrvatskim propisima, ali upućujemo poslodavce da prilikom budžetiranja europskih projekata razmisle i o ovoj, za radnika često povoljnijoj opciji. No, kako bi bilo sve čisto, upućujemo i da se opcija isplate per diem dnevnica ugradi i u pravilnike o radu poduzetnika/ustanova/udruga, ako iste imaju pravilnike.

Per diem dnevnice