Novo razvrstavanje poduzetnika

Novi Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15) koji je stupio na snagu 01.01.2016. godine kao posljedica nove europske direktive donio je veći broj novosti koje se odmah realiziraju ili će se tek realizirati. Jedna od novosti je novo razvrstavanje poduzetnika pri čemu je uvedena i nova kategorija – mikro poduzetnik.

Poduzetnici se razvrstavaju ovisno o pokazateljima (ukupna aktiva, prihodi i prosječni broj radnika) utvrđenim posljednji dan poslovne godine koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji. U nastavku navodimo pokazatelje kojih poduzetnik mora zadovoljavati 2 od 3 pa prema navedenim pokazateljima poduzetnici mogu biti:

mikro poduzetnici – aktiva do 2,6 milijuna kn, prihodi do 5,2 milijuna kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10

mali poduzetnici – nisu mikro poduzetnici i aktiva im iznosi do 30 milijuna kn, prihodi do 60 milijuna kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50

srednji poduzetnici – nisu mali poduzetnici i aktiva im iznosi do 150 milijuna kn, prihodi do 300 milijuna kn, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250

veliki – prelaze pokazatelje za srednje poduzetnike u 2 od 3 kriterija, a neovisno o tim kriterijima veliki poduzetnici su i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva o društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, faktoring društva, investicijska društva, burze te još manji broj ostalih poduzetnika

Iako se očekivalo, uvođenje kategorije mikro poduzetnika nije donijelo nikakvo pojednostavljenje u izvještavanju za tu kategoriju poduzetnika. Pri sastavljanju financijskih izvještaja mikro, mali i srednji poduzetnici primjenjuju pravila određena Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, a veliki poduzetnici kao i subjekti od tzv. javnog interesa primijenjuju pravila uređena Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Novo razvrstavanje poduzetnika ipak ima utjecaja na neke poslovne aspekte, pa su tako promijenjeni uvjeti za obveznike revizije pri čemu isti postaju srednji i veliki poduzetnici te društva od javnog interesa i određene kategorije konsolidiranih izvještaja i grupa poduzetnika. Razvrstavanje će utjecati i na kategorije potpora iz državnih i EU izvora i neke nove obveze za srednje i velike poduzetnike kod godišnjeg izvještavanja (godišnje izvješće i izvješće poslovodstva).

Novo razvrstavanje poduzetnika