Kontakt

Medicom d.o.o.

Meštrovićeva 16,
51000, Rijeka, Hrvatska

tel: 051/685-305
fax: 051/632-531
mob: 098/595-399
e-mail: info@medicom-revizija.hr


MBS: 040082915
OIB : 63878741442
Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci.
Temeljni kapital 38.700,00 kn.

Uprava:

Marin Mijolović, član Uprave
Relja Paškvan, član Uprave
Dubravka Ban Paškvan, prokurist

Poslovna banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka
Jadranski trg 3A, 51 000 Rijeka
IBAN HR1224020061100538144

Gdje se nalazimo?