Due Diligence

Postupak due diligence predstavlja procjenu nekog subjekta s komercijalnog, pravnog i financijskog stajališta. Krajnja svrha jest predočiti naručitelju potencijal tvrtke te ga upozoriti na rizike. Najčešće se provodi u procesu kupnje tvrtke, ili specijalno od strane vlasnika radi utvrđivanja realnog stanja financijskog položaja i poslovanja subjekta. Najčešća pogreška poduzetnika je da prilikom kupovine neke tvrtke ili udjela ne dobije pouzdane informacije kako bi mogao donijeti pravilne poslovne odluke i poduzeti pravilne i pravovremene radnje. Ne poznavanje neke činjenice kasnije ne oslobađa poduzetnika od posljedica neznanja te iste činjenice kao i neizvjesnih stanja i eventualnih sporova koju mogu nastati.

Naš dio posla, kao revizorske tvrtke, jest procjena financijskog i poreznog položaja subjekta te komercijalnog potencijala klijenta, a koji se uobičajeno sastoji od sljedećih postupaka:

  • početna analiza subjekta na temelju osnovnih podataka: financijski izvještaji, bruto bilance, osnovni ugovori, za razdoblja koja se promatraju
  • definiranje upitnika u svezi podataka koje bi ovlaštene osobe promatranog subjekta trebale pripremiti za postupak uvida u dokumentaciju
  • analiza podataka, informacija i ostalih potrebnih radnji temeljem kojih se kreira mišljenje oko pojedinih pozicija financijskih izvještaja
  • izrada elaborata o provedenom due diligence, te, ovisno o ugovoru, prezentacija potencijalnih rješenja za utvrđene nepravilnosti.